Partnerzy


Organizatorzy

Kontakt

Logo ICE Classic

KRAKóW5020 sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Sekretariat: +48 12 354 23 04
poczta@k5020.pl
https://k5020.pl/

Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

Standardy ochrony małoletnich

KRAKÓW5020 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000946545, NIP: 6762609702, wysokość kapitału zakładowego: 25 514 500 złotych.